Współpraca

Naszym priorytetem jest wysoka jakość usług oferowanych Klientowi. Dlatego dokładamy wszelkich starań by osoby współpracujące z nami na poszczególnych etapach likwidacji szkody były godnymi reprezentantami interesów naszych Klientów.

W związku z dynamicznym rozwojem firmy oraz rozszerzaniem zakresu działalności proponujemy Państwu współpracę na bardzo preferencyjnych warunkach, w tym najwyższą prowizję w kraju. Dla osób z doświadczeniem w branży odszkodowawczej oferujemy indywidualnie negocjowane warunki współpracy.

Ponadto oferujemy:

  • możliwość nieograniczonych zarobków,
  • wysokie premie dla naj­lep­szych współpra­cow­ni­ków,
  • umowę agen­cyjną lub umowę o dzieło,
  • nie wyma­gamy wła­snej dzia­łal­no­ści gospodarczej,
  • bez­płatne mate­riały reklamowe (wizytówki, ulotki, teczki firmowe),
  • moż­li­wość budowy wła­snej struk­tury sprzedażowej,
  • nieustanne podnoszenie kwalifikacji oraz wsparcie merytoryczne,
  • zaliczki od pod­pi­sa­nych umów,
  • szybką reali­za­cję spraw,
  • radość ze wspólnych sukcesów.

Dołącz do najlepszego zespołu w branży

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z LM

—-> Za pośrednictwem tego formularza <—-

Więcej szczegółów możecie się Państwo dowiedzieć dzwoniąc pod

numer:

503 061 852