Kancelaria

Walka o odszkodowanie może być bardzo stresująca i trudna, zwłaszcza jeśli prowadzimy ją samodzielnie. Warto wspomnieć, że towarzystwa ubezpieczeniowe bazują często na niewiedzy osób poszkodowanych i zaniżają kwoty wypłaconych odszkodowań. Najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z pomocy kancelarii odszkodowawczej, która pozwoli uzyskać adekwatną kwotę odszkodowania.

Kto może skorzystać z oferty?

Z pomocy specjalistów może skorzystać każdy, kto doznał szkody osobowej lub majątkowej. Zajmujemy się sprawami dotyczącymi wypadków komunikacyjnych, wypadków w pracy, wypadków w rolnictwie,  błędów medycznych, pożarów i zalań budynków i mieszkań oraz innymi. Bardzo często pomagamy klientom, którzy otrzymali zbyt niskie  odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Reprezentujemy interesy rodzin zmarłych w wypadkach osób jak również pomagamy w organizacji leczenia, rehabilitacji oraz opieki osobom najciężej poszkodowanym. Każdy przypadek traktujemy indywidualnie i dokładnie analizujemy każdy szczegół mogący mieć znaczenie w ustaleniu wysokości odszkodowania.

Zadania kancelarii odszkodowawczej

Celem prowadzonych działań jest uzyskanie odszkodowania w wysokości adekwatnej do rozmiaru szkody. Nasze działania to przede wszystkim:

  1. zebranie i analiza dokumentacji szkodowej
  2. negocjacje z towarzystwem ubezpieczeniowym i stworzenie wszystkich pism niezbędnych do uzyskania odszkodowania,
  3. reprezentowanie klienta przed towarzystwem ubezpieczeniowym oraz sądem.  

Klienci docenią kompleksową obsługę, czyli możliwość załatwienia sprawy przez jedną firmę.

Napisz do nas